Για εύκολη επικοινωνία και άμεση εξυπηρέτηση καλέστε στο 1821 1.

Η CYTOP Α.Ε. είναι μέλος της MOTOR OIL HELLAS GROUP, έχει έδρα στον Ασπρόπυργο, Λεωφ. Μεγαρίδος 124 και αντικείμενο την «Συλλογή Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, Πετρελαιοειδών Αποβλήτων, Λοιπών Επικινδύνων Αποβλήτων, Χρησιμοποιημένων Υλικών Συσκευασίας και διάθεση αυτών προς αξιοποίηση».

Δραστηριοποιείται πανελλαδικά και συλλέγει απόβλητα χρησιμοποιώντας κατάλληλα ΙΧ φορτηγά αυτοκίνητα και εκπαιδευμένους για τον σκοπό αυτόν οδηγούς. Ενίοτε για μεγάλες ποσότητες αποβλήτων μπορεί να χρησιμοποιεί ΔΧ φορτηγά αυτοκίνητα έχοντας την επίβλεψη της συλλογής και της μεταφοράς των ποσοτήτων αυτών.

Η CYTOP δεν διαθέτει ίδιους αποθηκευτικούς χώρους. Τις ποσότητες αποβλήτων που συλλέγει τις μεταφέρει προς φύλαξη σε κέντρα προσωρινής αποθήκευσης, έως ότου τις διαθέσει σε αδειοδοτημένους αξιοποιητές.

Το ίδιο το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της CYTOP αφορά κατ΄εξοχή την προστασία του περιβάλλοντος και την τήρηση της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της συλλογής επικινδύνων ή μη αποβλήτων και της διάθεσής τους προς αξιοποίηση / ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Διαφορετικά τα επικίνδυνα αυτά απόβλητα είτε θα καίγονταν απελευθερώνοντας επικίνδυνες ουσίες είτε θα κατέληγαν στο έδαφος και στα νερά με σοβαρές συνέπειες και στις δύο περιπτώσεις για την υγεία και το περιβάλλον.