Για εύκολη επικοινωνία και άμεση εξυπηρέτηση καλέστε στο 1821 1.

Στα πλαίσια της επέκτασης της CYTOP AE και της μεταφοράς τεχνογνωσίας σε χώρες εκτός ΕΕ οι οποίες χρειάζονται υποστήριξη στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής κουλτούρας η εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση εταιρείας στην Λιβύη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η DERAA AL AFRIQUIE ENVIRONMENTAL S.A. αποτελεί μια κοινοπραξία μεταξύ της Λιβυκής εταιρείας Deraa Al Afrique και την CYTOP AE. Στο μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχει η CYTOP με ποσοστό 60%. Η κοινοπραξία εδρεύει στην Τρίπολη της Λιβύης.

Σκοπός της DERAA AL AFRIQUIE ENVIRONMENTAL είναι οι δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

Αποστολή της εταιρείας είναι οργάνωση και λειτουργία ενός πανλιβυκού δικτύου συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης ΑΛΕ καθώς και μεταφοράς του προς περαιτέρω αξιοποίηση. Στον κλάδο που δραστηριοποιείται η DERAA AL AFRIQUIE ENVIRONMENTAL και έχοντας ήδη ξεκινήσει με την λειτουργία 2 κέντρων συλλογής, θα εγκαταστήσει το απαιτούμενο δίκτυο σημείων συλλογής ώστε να επιτύχει τους στόχους της.