Για εύκολη επικοινωνία και άμεση εξυπηρέτηση καλέστε στο 1821 1.
01.1
Άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.)
02.1
Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων (Ε.Α.)
11.1
Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων συσκευασιών Περιφέρειας Αττικής
11.2
Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων συσκευασιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
11.3
Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων συσκευασιών Περιφέρειας Θεσσαλίας
11.4
Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων συσκευασιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
11.5
Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων συσκευασιών Περιφέρειας Πελοποννήσου
2.2
ΑΔΕΙΑ ΣΥΛ-ΜΕΤ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb ΟΞΕΩΣ 0718
11.6
Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων συσκευασιών Περιφέρειας Δυτ Μακεδονίας
11.7
Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων συσκευασιών Περιφέρειας Κρήτης
11.8
Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων συσκευασιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
11.9
Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων συσκευασιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
11.10
Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων συσκευασιών Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης
11.11
Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων συσκευασιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
11.12
Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων συσκευασιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
11.13
Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων συσκευασιών Περιφέρειας Ηπείρου