Για εύκολη επικοινωνία και άμεση εξυπηρέτηση καλέστε στο 1821 1.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΜΑ

Πλέον η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων θα γίνεται διαδικτυακά Προϋπόθεση για μια επιχείρηση να είναι σε θέση να καταθέσει ηλεκτρονικά την Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) είναι η εγγραφή της εταιρεία και όλων των δραστηριοτήτων με καταχώριση στοιχείων αδειοδότησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) στην διεύθυνση wrm.ypeka.gr.

Σημαντικό είναι ότι η καταχώριση θα γίνεται σε συνδυασμό και μέσα από συγκεκριμένη λίστα διαχειριστών πχ εάν ο συλλέκτης δεν είναι καταχωρημένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο δεν θα γίνεται δεκτή η εγγραφή.

Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι με βάση εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών, η μη εμπρόθεσμη κατάθεση της ΕΕΠΑ σημαίνει και την αναστολή της άδειας λειτουργίας της επιχείρισης.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας αποστείλουμε τα ετήσια στοιχεία συλλογής για να συμπληρώσετε την ετήσια έκθεση αποβλήτων αποστείλετε ένα mail στην διεύθυνση [email protected]  αναγράφοντας το ΑΦΜ της εταιρείας σας. Θα απαντήσουμε άμεσα.

ΛΕΩΦ. ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 124
19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ