Για εύκολη επικοινωνία και άμεση εξυπηρέτηση καλέστε στο 1821 1.

Είναι η μοναδική εταιρεία που μπορεί να καλύψει όλη την Ελληνική Επικράτεια. Συλλέγει απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ) από τους Οθωνιούς έως και την Μεγίστη.

Ο παραγωγός αποβλήτων εκ του νόμου είναι υποχρεωμένος:

  • Να συλλέγει τα απόβλητα σε κατάλληλη δεξαμενή εντός του χώρου της επιχείρησης.
  • Να μην τα απορρίπτει στο έδαφος ή να μην τα χρησιμοποιεί για καύσιμο σε αυτοσχέδιες ή δήθεν κατάλληλους καυστήρες.
  • Να τα παραδίδει με φορολογικό παραστατικό (Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο)
  • Να τα παραδίδει σε αδειοδοτημένο συλλέκτη.
  • Να καταθέτει κάθε έτος την ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων.
  • Να έχει εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Η δεξαμενή αποθήκευσης των ΑΛΕ δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένη εκτός της εγκατάστασης, για να μην προκύψουν προβλήματα διαρροών ή εισροής νερού κλπ. Δεν πρέπει να γίνεται ανάμιξη των αποβλήτων (σύμφωνα με την νομοθεσία) δηλ. στην δεξαμενή για τα ΑΛΕ δεν πρέπει να ρίχνονται άλλα απόβλητα πχ υγρά φρένων, αντιψυκτικά, υγρά μπαταρίας κλπ.

Η CYTOP διαθέτει αδειοδοτημένα βυτιοφόρα για την συλλογή των ΑΛΕ με μάνικες 20 μέτρων και κατάλληλη αντλία η οποία μπορεί να αντλήσει τα απόβλητα από απόσταση έως 15 μέτρων από το βυτιοφόρο και έως 5 μέτρα βάθος δεξαμενής. Οι κωδικοί ΕΚΑ που δύναται να συλλέξει η CYTOP αναγράφονται στην άδεια συλλογής μεταφοράς ΑΛΕ.

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για να πιστοποιηθεί η συνεργασία της επιχείρησης που παράγει απόβλητα με συλλέκτη απαιτεί σύμβαση συνεργασίας. Η CYTOP διαθέτει τηλ κέντρο και σχετική σελίδα στο site στο οποίο μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει το αίτημά του. Η ανταπόκριση είναι άμεση.

Σχετικά με την ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων σας ενημερώνουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά όλα τα συνεργεία πάσης φύσεως (συνεργεία, φανοποιεία, ηλεκτρολογεία κλπ), πρατήρια καυσίμων, λιπαντήρια και γενικά όλες τις επιχειρήσεις που παράγουν, συλλέγουν, μεταφέρουν ή επεξεργάζονται απόβλητα.

Πλέον η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων θα γίνεται διαδικτυακά Προϋπόθεση για μια επιχείρηση να είναι σε θέση να καταθέσει ηλεκτρονικά την Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) είναι η εγγραφή της εταιρεία και όλων των δραστηριοτήτων με καταχώριση στοιχείων αδειοδότησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) στην διεύθυνση wrm.ypeka.gr.

Σημαντικό είναι ότι η καταχώριση θα γίνεται σε συνδυασμό και μέσα από συγκεκριμένη λίστα διαχειριστών πχ εάν ο συλλέκτης δεν είναι καταχωρημένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο δεν θα γίνεται δεκτή η εγγραφή.

Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι με βάση εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών, η μη εμπρόθεσμη κατάθεση της ΕΕΠΑ σημαίνει και την αναστολή της άδειας λειτουργίας της επιχείρισης.

Για οποιαδήποτε απορία μην διστάσεις να επικοινωνήσεις στο 210 5584500.