Για εύκολη επικοινωνία και άμεση εξυπηρέτηση καλέστε στο 1821 1.

Η CYTOP ΑΕ εκτός της συλλογής αποβλήτων διαθέτει τμήμα δρομολόγησης καθώς και Τεχνικό τμήμα.

Το Τεχνικό τμήμα είναι σε θέση να παράσχει ενημέρωση σχετικά με τα κάτωθι:

  1. Περιβαλλοντική αδειόδοτηση
  2. Υγιεινή και ασφάλεια
  3. Προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων
  4. Διαδικασία συμπλήρωσης ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων
  5. Διαχείριση Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων