Για εύκολη επικοινωνία και άμεση εξυπηρέτηση καλέστε στο 1821 1.

Η CYTOP AE εκτός της κύριας δραστηριότητας συλλέγει και άλλα επικίνδυνα ή μη απόβλητα τα οποία περιγράφονται από τους κάτωθι κωδικούς ΕΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ MH EΠΙΚΙΝΔYNOY ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ

15. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ

15.01.01
Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
15.01.02
Πλαστική συσκευασία
15.01.03
Ξύλινη συσκευασία
15.01.04
Μεταλλική συσκευασία
15.01.05
Συνθετική συσκευασία
15.01.06
Μεικτή συσκευασία
15.01.07
Γυάλινη συσκευασία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ

ΕΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
05 01
Απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου
05 01 03*
Λάσπες του πυθμένα δεξαμενών
07 01
Απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) βασικών οργανικών χημικών ουσιών
07 01 04*
Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά
08 01
Απόβλητα από την ΠΔΠΧ καθώς και την αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών
08 01 11*
Απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
12 01
Απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών
12 01 07*
Απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα με βάση τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων)
12 01 09*
Γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα
12 01 10*
Συνθετικά έλαια μεταλλοτεχνίας
12 01 19*
Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μεταλλοτεχνίας
12 03
Απόβλητα από διεργασίες απολίπανσης με νερό και ατμό (εκτός από το κεφάλαιο 11)
12 03 01*
Υδατικά υγρά πλυσίματος
12 03 02*
Απόβλητα απολίπανσης με ατμό
13 05
Περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου/νερού
13 05 02*
Λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού
13 05 03*
Λάσπες υποδοχέα
13 05 06*
Έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού
13 05 07*
Ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού
13 05 08*
Μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού
13 07
Απόβλητα υγρών καυσίμων
13 07 01*
Καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ
13 07 02*
Βενζίνη
13 07 03*
Άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων)
13 08
Απόβλητα ελαίων μη προδιαγραφόμενα άλλως
13 08 01*
Λάσπες ή γαλακτώματα αφαλάτωσης
13 08 02*
Άλλα γαλακτώματα
13 08 99*
Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
14 06
Απόβλητα από οργανικούς διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά
14 06 03*
Άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών
14 06 04*
Λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωμένους διαλύτες
15 01
Συσκευασία (συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών αποβλήτων συσκευασίας)
15 01 10*
Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές
15 02
Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός
15 02 02*
Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (συμπεριλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες
16 01
Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των 13, 14, 16 06 και 16 08)
16 01 07*
Φίλτρα λαδιού
16 01 11*
Τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο
16 01 13*
Υγρά φρένων
16 01 14*
Αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
16 07
Απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών μεταφοράς και αποθήκευσης καθώς και βαρελιών (εκτός από τα κεφάλαια 05 και 13)
16 07 08*
Απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο
19 02
Απόβλητα από φυσικοχημικές κατεργασίας αποβλήτων (περιλαμβάνονται αποχρωμίωση, αποκυάνωση, εξουδετέρωση)
19 02 07*
Πετρέλαιο και συμπυκνώματα από διαχωρισμό

Τα απόβλητα που περιγράφονται ανωτέρω συλλέγονται κατόπιν προσυνεννόησης.
Για τα επικίνδυνα απόβλητα απαιτείται η ταυτοποίηση του αποβλήτου με την λήψη δείγματος και την ανάλυσή του στο εργαστήριο στην έδρα της εταιρείας.
Για τα μη επικίνδυνα απόβλητα απαιτείται προγραμματισμός της αποκομιδής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: O παραγωγός αποβλήτων έχει την υποχρέωση εκ της νομοθεσίας να καθορίζει το είδος του αποβλήτου. Σε περίπτωση που δεν ταυτίζεται ο κωδικός του αποβλήτου που έχει δηλωθεί με τον κωδικό που πραγματικά παραδίδεται ο παραγωγός φέρει ακέραια την ευθύνη. Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι με βάση εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών, η μη εμπρόθεσμη κατάθεση της ΕΕΠΑ σημαίνει και την αναστολή της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης . Η εγγραφή των επιχειρήσεων μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου δεν είναι διαθέσιμη. Η εταιρεία μας παρακολουθεί τελευταίες εξελίξεις και θα είναι σε θέση να σας ενημερώσει υπεύθυνα, καθώς και να σας υποστηρίξει να ανταπεξέλθετε στα νέα δεδομένα.

Πλέον η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων θα γίνεται διαδικτυακά Προϋπόθεση για μια επιχείρηση να είναι σε θέση να καταθέσει ηλεκτρονικά την Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) είναι η εγγραφή της εταιρεία και όλων των δραστηριοτήτων με καταχώριση στοιχείων αδειοδότησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) στην διεύθυνση wrm.ypeka.gr.

Σημαντικό είναι ότι η καταχώριση θα γίνεται σε συνδυασμό και μέσα από συγκεκριμένη λίστα διαχειριστών πχ εάν ο συλλέκτης δεν είναι καταχωρημένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο δεν θα γίνεται δεκτή η εγγραφή.

Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι με βάση εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών, η μη εμπρόθεσμη κατάθεση της ΕΕΠΑ σημαίνει και την αναστολή της άδειας λειτουργίας της επιχείρισης.

Για οποιαδήποτε απορία μην διστάσεις να επικοινωνήσεις στο 210 5584500.